Skladištenje

Skladištenje se vrši u specijalizovanim kutijama visokog kvaliteta kapaciteta 5 standardnih registratora. Kada dođe do isteka dokumentacije u nekoj od kutija, klijent se može odlučiti za uslugu uništavanja dokumentacije. Uništavanje se vrši po kutiji. Dokumenti moraju biti uništeni u skladu sa zakonom.

Šta podrazumeva?

Uništavanje podrazumeva izdvajanje dokumentarnog materijala kom je zakonski rok čuvanja istekao (bezvredni dokumentarni materijal) od one dokumentacije koja se čuva trajno(arhivska građa) ili kojoj još uvek nije istekao rok čuvanja (dokumentacija koja se još ne može uništiti). Izlučivanjem dokumentarnog materijala se uspostavlja ažurnost u rukovanju dokumentacijom

Imate nedoumicu, potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas: