Šta je Arhivska knjiga

Arhivska knjiga sadrži popis nastale arhivirane dokumentacije za period za koji se dostavlja, kategoriju, mesto čuvanja, količine, itd. a sve to u skladu sa definisanim propisima.
Sva pravna lica u Republici Srbiji u obavezi su da od 01.01.2024. godine primenjuju odredbe Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Arhivska građa

Posebno odabrani izvorni dokumenti, čuva se trajno zbog značaja za kulturu i druge društvene oblasti. Imalac arhivske građe je nosilac prava na njoj, a u nedostatku izvornog oblika čuva se reprodukovani. Arhivska knjiga se vodi kontinuirano i obuhvata inventar dokumentacije, s posebnim obavezama za pravna lica. Novi Zakon o arhivskoj građi donosi dodatne obaveze za pravne subjekte u vezi sa čuvanjem arhivske građe.

Imate nedoumicu, potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas: