Sistem za upravljanje kadrovskim evidencijama

  • Share :

Sistematizujte svoju dokumentaciju tako da vam bude uvek dostupna.

Mnogo papira na jednom mestu zna praviti zbrku. Svi ti nalozi, ugovori, aneksi ugovora, obračunske liste, sigurno i vama oduzimaju vreme.

Želite sređene dosijee zaposlenih iz kojih će dokumentacija biti lako dostupna, koje možete dobiti u samo par klikova mišem.

NUCLEO je razvio jedinstveno rešenje za integrisano upravljanje kadrovima koja nudi mnogo mogućnosti:

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

CRM rešenje vodi vas kroz dosije zaposlenog i pomaže da ga uskladite sa zakonskim regulativama. Sa lakoćom možete kreirati dokumenta direktno u sistemu izbegavajući ručni unos jer se podaci automatski povlače i generišu. Dosijeu prstupate pretragom po bilo kom ličnom podatku zaposlenog.

Sistem vas takođe može obavestiti o isteku nekog ugovora. A ako aktivirate opciju obaveštavanja o godišnjici zaposlenja i personalizovano se zahvalite zaposlenom na vernosti, odgovornosti i produktivnosti, pokazaćete brigu i toplinu koja često izostaje.

Planiranje rada i odsustva zaposlenih

CRM rešenje automatizuje rutinske aktivnosti odeljenja za ljudske resurse i pokriva ceo ciklus planiranja, izveštavanja i pravljenja rasporeda u radnoj organizaciji.

Raspored se jednostavno generiše kreiranjem radnog kalendara u kome se nalaze sve informacije o odsustvima radnika (bolovanje, godišnji odmor ili plaćeno odsustvo)

Evaluacija zaposlenih

Evaluacijom učinka poboljšajte rad svojih zaposlenih. Zajedno postavite ciljeve, pripremite strategiju i na kraju dolazimo do ispunjenja. Kroz proces možete pratiti napredak radnika, te nagraditi kada se ispuni očekivani ishod.

Izveštaj i generator spiskova

Kada imate objedinjene informacije možete kreirati izveštaj po bilo kom podatku koji postoji u sistemu. Na osnovu širokog spektra izveštaja, vršite analizu učinka i stičete uvid u mogućnosti za poboljšanje.
Bilo da ste vlasnik firme, radnik u računovodstvu, ovaj softver će vas rešiti brojnih bespotrebnih poslova i otkloniti mogućnost propusta. Olakšajte sebi, prepustite nama brigu o vašim kadrovima.

Imate nedoumicu, potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas: